Kleines Altbau Apartment – small swedish vintage apartment downtown